ફોટો ફ્રેમ

 • Nero Wooden Picture Frame

  નેરો વુડન પિક્ચર ફ્રેમ

  ઉત્પાદન નામ: નેરો વુડન પિક્ચર ફ્રેમ
  બ્રાન્ડ: NERO
  સામગ્રી: લાકડું
  રંગ: મૂળ
  વજન: આશરે: 200 ગ્રામ
  કદ: 10 x 15; 12.8 x 17.8 ; 15.3 x 20.3 ; 8.8 x 12.8 સેમી ( L x W )

  પેકેજમાં શું છે:
  1 લાકડાના ચિત્રની ફ્રેમ