સંગ્રહ બોક્સ

 • Bamboo Expandable Drawer Organizer for Utensils Holder

  વાસણો ધારક માટે વાંસ એક્સપાન્ડેબલ ડ્રોઅર ઓર્ગેનાઈઝર

  ઉત્પાદનનું નામ: વાસણો ધારક માટે બામ્બૂ એક્સપાન્ડેબલ ડ્રોઅર ઓર્ગેનાઈઝર
  બ્રાન્ડ: NERO
  સામગ્રી: વાંસ
  રંગ: મૂળ
  વજન: લગભગ 1.5 કિગ્રા
  કદ : 44 x 50 x 5 ; 40 x 34 x4 ; 39 x 36 x5 ( L x W x H)

  પેકેજમાં શું છે:
  1 વાંસ વિસ્તૃત કરી શકાય તેવું ડ્રોઅર ઓર્ગેનાઈઝર.

  સાવધાન: વિસ્તરણ કરતી વખતે પિંચ થવાનું ધ્યાન રાખો.